>

Įgyvendinti projektai

Projektas „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė  ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“ (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-001) 

Projektas„Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002) 

Projektas „Valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra” (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-003) 

Projektas „Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-018)

Projektas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V - 02-003)

Projektas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas etikos srityje“ (VP1-4.1-VRM-02-V - 01-003)

Atnaujinimo data: 2023-12-19