„Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-018)

2010 m. rugpjūčio 12 d. Valstybės tarnybos departamento direktorė Laima Tuleikienė ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius P.Česonis pasirašė projekto „Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, pateikto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį.

Šio projekto tikslas – didinti Valstybės tarnybos departamento (toliau – VTD) darbuotojų administracinius gebėjimus.

Atsižvelgiant į VTD darbuotojų individualius mokymosi poreikius bei Viešojo administravimo plėtros strategijoje numatytas kompetencijų tobulinimo sritis, buvo mokomasi viešųjų institucijų veiklos modernizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio planavimo, bendrinės ir specializuotos anglų ir prancūzų kalbos. 

2011 m. gruodžio 16 d. buvo įvykdyta paskutinė projekto veikla. Projektas truko 18 mėnesių.         

Atlikti darbai:

2010 m. spalio 19 d. su UAB „Ekonomikos mokymo centras“ sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-63, pagal kurią buvo suorganizuoti 4 bendrųjų administracinių gebėjimų mokymai: 

    1. 2010 m. spalio 27–28 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 17 VTD valstybės tarnautojų.

    2. 2011 m. kovo 24–25 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 18 VTD valstybės tarnautojų.

    3. 2011 m. birželio 9–10 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 17 VTD valstybės tarnautojų.

    4. 2011 m. gruodžio 15–16 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 17 VTD valstybės tarnautojų.

2010 m. lapkričio 10 d. su VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-65, pagal kurią suorganizuoti dviejų savaičių trukmės specialieji anglų kalbos mokymai Anglijoje 5 VTD valstybės tarnautojams: 

2010 m. lapkričio 22 d.– gruodžio 3 d. ir 2011 m. vasario 20 d.– kovo 5 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta po 2 VTD valstybės tarnautojus, o 2011 m. kovo 13 d.– 26 d. suorganizuotuose mokymuose – 1 VTD valstybės tarnautojas.

2011 m. sausio 3 d. su VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-1, pagal kurią suorganizuoti bendrinės ir specializuotos anglų kalbos mokymai 24 VTD valstybės tarnautojams bei bendrinės ir specializuotos prancūzų kalbos mokymai 10 VTD valstybės tarnautojų.

Atnaujinimo data: 2023-12-19