Viešojo valdymo agentūros direktoriaus  2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-94 Dėl Viešojo valdymo agentūros darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2024-01-31