Tarnybiniams ginčams, tai yra valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčams su administracija, susijusiems su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu, taikoma atskira ginčų nagrinėjimo tvarka. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte, bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas, taip pat ginčų, kylančių dėl materialinės atsakomybės ir regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą sprendžia administraciniai teismai.

Didelis administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų dėl tarnybinių ginčų kiekis, valstybės tarnautojų atliekamų funkcijų reikšmingumas visai visuomenei ir valstybei, valstybės tarnautojo statusą turinčių asmenų skaičius aiškiai rodo, jog apibendrinta ir susisteminta medžiaga apie teismų praktiką tarnybinių ginčų srityje yra neabejotinai aktuali itin dideliam asmenų ratui (tiek esamiems valstybės tarnautojams, tiek siekiantiems jais tapti), valdžios institucijoms, teismams, teisininkams, akademinei bendruomenei bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

Tarnybinių ginčų, nagrinėjamų teismuose, apžvalga (2023)

Tarnybinių ginčų, nagrinėjamų teismuose, apžvalga (2022)

Tarnybinių ginčų, išnagrinėtų administraciniuose teismuose, apžvalga (2021)

Susisteminta teisminė praktika pagal tarnybinių nuobaudų rūšis (2023)

Tarnybinių ginčų, nagrinėjamų administraciniuose teismuose, apžvalga (2020)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (II dalis)

Valstybės tarnybos departamento parengta tarnybinių ginčų, nagrinėtų administraciniuose teismuose, apžvalga (2019)

Valstybės tarnybos departamento parengta tarnybinių ginčų, nagrinėtų administraciniuose teismuose, apžvalga (2018)

Valstybės tarnybos departamento parengta tarnybinių ginčų, nagrinėtų administraciniuose teismuose, apžvalga (2017)

Valstybės tarnybos departamento parengta tarnybinių ginčų, nagrinėtų administraciniuose teismuose, apžvalga (2016)

Atnaujinimo data: 2024-01-12