Vidaus tvarkos taisyklės

Viešojo valdymo agentūros darbo reglamentas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 27V-124.

Viešojo valdymo agentūros vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 27V-124. 

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo nr. 27V-23 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 27V-79 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Rizikų politikos patvirtinimo”

Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo nr. 27V-56 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo ir valdymo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus kontrolės  ir rizikų vertinimo ir valdymo priemonių planas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 27V-56.

Lobistinės veiklos priežiūros Valstybės tarnybos departamete prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 27V-28

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės politika, patvirtinta Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 27V-23.

Valstybės tarnybos departamento Pretendentų vertinimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 27V-204. 

Atnaujinimo data: 2023-11-22