Karjera Viešojo valdymo agentūroje

Viešojo valdymo agentūra – Vidaus reikalų ministerijai pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą bei įgyvendinimą. 

Pagrindinė Viešojo valdymo agentūros funkcija – centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos organizavimas. Taip pat agentūra teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas įstaigoms ir fiziniams asmenims Valstybės tarnybos įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, koordinuoja įstaigų vadovų kvalifikacijos vertinimą taikant 360 laipsnių metodą, vykdo valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir įtraukimo į pretendentų rezervą procedūras ir kt. funkcijas. 

Kviečiame informaciją apie Viešojo valdymo agentūros skelbiamus konkursus bei atrankas sekti Valstybės tarnybos portale ir Viešojo valdymo agentūros „Linkedin“ paskyroje.

Atnaujinimo data: 2023-11-22