Veiklos ataskaitos

2023 metų veiklos ataskaita    PDF

2022 metų veiklos ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos ataskaita

2019 metų veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2017 metų veiklos ataskaita

2016 metų veiklos ataskaita

2015 metų veiklos ataskaita

2014 metų veiklos ataskaita

2013 metų veiklos ataskaita

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdydamas Valstybės tarnybos departamento nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983, 9.11 punktą, rengė ir teikė vidaus reikalų ministrui ataskaitą apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. 2019 m. pasikeitus Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatams tokia ataskaita neberengiama.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m. 

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m. 

2004 m.

2003 m.

Atnaujinimo data: 2024-04-15