>

Viešojo valdymo agentūros valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams organizuotos metodinės konsultacijos, kurios metu buvo pristatytos Valstybės tarnybos įstatymo naujovės bei didesnis dėmesys skirtas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos už 2023 m. vertinimui, skaidrės.

Viešojo valdymo agentūros valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams organizuotos metodinės konsultacijos valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros (valstybės tarnautojo statuso keitimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) klausimaisskaidrės.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-21