>

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimasDarbuotojų sk.2021Darbuotojų sk.2022 IV ketv.
Direktorius1434014471
Direktoriaus pavaduotojas0,5441814038
Vyriausiasis patarėjas0,25279512526
Skyriaus vedėjas3,5300543461
Vyresnysis patarėjas1,75267523303
Patarėjas8,752267142496
Vyriausiasis specialistas31,51679201910

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimasDarbuotojų sk.2021Darbuotojų sk.2022 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1)3*14821**1724
Darbo vietų ir užimtumo analitikas (A1)11520
Atrankos specialistas (A2)2149111719
Specialistas (A2)1188622215
Specialistas (A2) (0,5 etato)17253972
Specialistas (B)1-1-
Specialistas (C) (0,5 etato)15591599

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu,

** 1 darbuotojas 0,5 etato

Darbo užmokesčio pokyčius  lėmė padidėję priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Atnaujinimo data: 2023-11-22