>

Viešojo valdymo agentūros valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. nr.Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis (Eur)
2022 m. (Eur)Darbuotojų skaičius 2022 m.2023 m. II ketv. (Eur)Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv.
1Direktorius4471146861
2Direktoriaus pavaduotojas4038146521
3Vyriausiasis patarėjas2526126191
4Skyriaus vedėjas3461435254
5Vyresnysis patarėjas33031,7533202
6Patarėjas24968,75239113
7Vyriausiasis specialistas191031,5181121

Viešojo valdymo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. nr.Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis (Eur)
2022 m. (Eur)Darbuotojų skaičius 2022 m.2023 II ketv. (Eur)Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv.
1Pažangios valdysenos skyriaus vadovas (A2)--31251
2Atrankos specialistas (A1)14823*18691**
3Darbo vietų ir užimtumo analitikas (A1)----
4Atrankos specialistas (A2)1491217301
5Specialistas (A2)1886119682
6Specialistas (A2) (0,5 etato)72518873
7Specialistas (B)-1-1
8Specialistas (C) (0,5 etato)55916171

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu

** 1 darbuotojas 0,5 etato

Darbo užmokesčio pokyčius  lėmė padidėję priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Atnaujinimo data: 2023-11-22