>

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk.2019Darbuotojų sk.2020 IV ketv.
Direktorius1419414280
Direktoriaus pavaduotojas1314213822
Vyriausiasis patarėjas1261813185
Skyriaus vedėjas3239932829
Vyresnysis patarėjas2259523143
Patarėjas8197192472
Vyriausiasis specialistas181600311804

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk.2019Darbuotojų sk.2020 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1)4**14763**1500

Atrankos specialistas (A2)

699221435
Specialistas (A2)1161811980
Specialistas (A2) (0,5 etato)15301821
Specialistas (A2) (0,25 etato)11431401
Specialistas (B)1-1-
Specialistas (C) (0,5 etato)16551556

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m.  susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita. 

** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 – 0,75, 1 - 1.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Atnaujinimo data: 2023-11-22