>

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimasDarbuotojų sk.2021Darbuotojų sk.2021 IV ketv.
Direktorius1434014345
Direktoriaus pavaduotojas0,5441814498
Vyriausiasis patarėjas0,25279500
Skyriaus vedėjas3,5300533160
Vyresnysis patarėjas1,75267523200
Patarėjas8,75226782384
Vyriausiasis specialistas31,51679321743

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimasDarbuotojų sk.2021Darbuotojų sk.2021 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1)3***14822**1318
Atrankos specialistas (A2)2149121487
Specialistas (A2)1188612082
Specialistas (A2) (0,5 etato)17251725
Specialistas (A2) (0,5-0,75 etato)*194311360
Specialistas (B)1-1-
Specialistas (C) (0,5 etato)15591559

* I-III ketv. – 0,5 etato, IV ketv. –  0,75 etato,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,

*** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu.

Darbo užmokesčio pokyčius IV ketvirtyje lėmė padidėję priedai už stažą, pareiginės algos koeficientų padidėjimas pagal neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Atnaujinimo data: 2023-11-22