Pretendentų vertinimui komisijoje taikomi vertinimo metodai

– Interviu

Komisija gali nuspręsti vesti struktūruotą ar pusiau struktūruotą, individualų ar grupinį pokalbį. Komisijos nariai pretendentams gali užduoti vienodus ar lygiaverčius klausimus su galimybe užduoti tikslinamųjų klausimų ar pateikti pagrindinius klausimus su galimybe duoti papildomų klausimų. Komisija nusprendžia, kiek laiko truks interviu su kiekvienu pretendentu.

– Praktinė užduotis

Praktinės užduotys yra susietos su darbo pobūdžiu, pareigomis, į kurias vykdomas konkursas. Kitaip tariant, jos panašios į darbe vykdomas užduotis. Šios užduotys leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose. Jos gali būti pateikiamos raštu ir (ar) žodžiu.

– Namų darbų užduotis ir jos pristatymas

Pretendentams gali būti iš anksto pateikiama užduotis su sąlygomis. Jos atlikimo rezultatus pretendentai turi pristatyti komisijai žodžiu ir (ar) raštu. Namų darbų užduotis pretendentams pateikiama el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

– Esė

Esė yra pretendento samprotavimas raštu nurodyta tema, grįstas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais. Ši užduotis leidžia įvertinti pretendento domėjimąsi tam tikra tema, analizės, rašybos ar kitus gebėjimus. Esė temos gali būti įvairios priklausomai nuo komisijos pasirinktų vertinimo kriterijų.

– Testas

Testas yra pretendentams raštu pateikiamos užduotys, reikalaujančios vienareikšmio atsakymo. Jis gali būti skirtas žinių, kompetencijų įvertinimui. Testo rezultatas konvertuojamas į dešimties balų vertinimo sistemą ir apvalinamas iki šimtosios dalies.

Daugiau apie pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimą komisijoje galima rasti čia.

Atnaujinimo data: 2023-12-18