>

Informuojame, kad įgyvendinant nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m. sausio 3 d. priėmė naujos redakcijos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą.

Nauja konkursų į įstaigos vadovo pareigas organizavimo schema (galioja konkursams vykdomiems pagal naują tvarką 2024 m.):

KONKURSŲ-Į-ĮSTAIGOS-VADOVO-PAREIGAS-ORGANIZAVIMO-SCHEMA.jpeg

 

 

Senoji konkursų į įstaigos vadovo pareigas organizavimo schema:

 

Atnaujinimo data: 2024-01-15