Kompetencijų vertinimas– tai viena iš įstaigų vadovų, priimamų konkurso būdu, konkurso dalių. Tai individualus 3–4 val. trukmės susitikimas, kuriame dalyvauja pretendentas ir du kompetencijų vertinimo ekspertai ir kuris vyksta iki vertinimo komisijoje. Vertinimas yra privalomas, be jo vadovų konkursuose dalyvauti neleidžiama.

Kompetencijų vertinimo išvada galioja 3 metus. Su išvada turi galimybę susipažinti pretendentas, konkurso komisijos nariai ir į pareigas priimantis asmuo.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO EIGA IR METODAI:

Dokumentų krepšelio užduotis: pretendentas per nustatytą užduoties atlikimo laiką turi susipažinti ir išanalizuoti pateiktus dokumentus, įvertinti juos pagal svarbos ir skubos kriterijus, kiekvienam iš jų užrašyti rezoliuciją.

Atvejo pristatymas: pretendentui pateikiamas dokumentų rinkinys ir instrukcija su trumpu esamos situacijos aprašymu. Pretendentas per skirtą laiką turi išanalizuoti, pasiruošti ir žodžiu pristatyti situaciją.

Pusiau struktūruotas elgesio interviu: užduodami klausimai (žinių, patirties arba hipotetiniai), kuriais siekiama nustatyti, ar pretendentas turi sėkmingos darbo patirties, žinių vertinamoje srityje, ar geba savo elgesį pagrįsti žiniomis.

Daugiau apie kompetencijų vertinimą rasite čia.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METU VERTINAMOS KOMPETENCIJOS

Strateginis požiūris: tikslų suderinimas su valstybės prioritetais, gebėjimas įvertinti platesnį kontekstą, ateities galimybių numatymas ir gebėjimas jomis pasinaudoti.

Veikos valdymas: tinkamas veiklos prioritetų nustatymas, veiklos organizavimas ir koordinavimas, siekiant užtikrinti nustatytų tikslų įgyvendinimą.

Lyderystė: gebėjimas būti pavyzdžiu kitiems, perteikti viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti; gebėjimas suteikti reikiamą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, sukurti pozityvią darbo aplinką.

Organizuotumas: gebėjimas planuoti einamųjų darbų atlikimą, deleguoti, nusistatyti prioritetus, priimti sprendimus ir veikti neatidėliojant.

Analizė ir pagrindimas: gebėjimas atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus.

Komunikacija: gebėjimas bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias bendravimo priemones, užtikrinant informacijos perteikimą bei supratimą.

Atnaujinimo data: 2024-01-19