>

Kaip nustatomas įstaigos vadovo darbo užmokestis?

 

Kviečiame susipažinti:

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašu.

Atnaujinimo data: 2024-01-19