>

Seimo kontrolieriaus iniciatyva pradėto Lietuvos Respublikos ministerijų ir joms pavaldžių institucijų svetainių atitikimo įstatymų reikalavimams tyrimo pažyma

Atsižvelgiant į šią Seimo kontrolieriaus pažymą, Valstybės tarnybos departamento svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“ išskirta į privalomas dalis: „Seimo kontrolierių pažymos“, "Valstybės kontrolierių pažymos“, „Teismo sprendimai“, „Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai“

Atnaujinimo data: 2023-11-22