>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

(patvirtinta:
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika;
Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;
Susitarimo dėl pagrindinių įstaigos vadovo kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų sudarymo tvarkos aprašas;
Aukštesniųjų vadovų kompetencijų ugdymo ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas)

Atnaujinimo data: 2024-01-16