BDAR
Close

Viešojo valdymo agentūra taps pavaldi Vyriausybei

Data

2023 09 04

Įvertinimas
0
portfeliai.png

Nuo spalio 1 d. keičiasi Viešojo valdymo agentūros pavaldumas – ji taps Vyriausybės įstaiga. Šiam Vidaus reikalų ministerijos siūlymui 2023 m. rugpjūčio 30 d.  buvo pritarta Vyriausybės posėdyje.

Kaip Vyriausybės įstaiga, Viešojo valdymo agentūra galės ne tik įgyvendinti pavestas funkcijas, bet ir dalyvaus formuojant politiką viešojo administravimo, valstybės tarnybos, viešųjų įstaigų, darbo santykių ir darbo apmokėjimo srityse, kaip sutelktas kompetencijų centras padės įstaigoms žmogiškųjų išteklių valdysenoje, gerinant viešojo valdymo sektoriaus reputaciją ir stiprinant jo konkurencingumą.