2024-01-30

Prašome paskelbti savo darbo apmokėjimo sistemą!

Valstybės tarnybos įstatymo (nuo 2024 m. sausio 1 d. redakcija) 19 straipsnio 3 dalis nustato, kad darbo apmokėjimo sistema turi būti paskelbta viešai valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos interneto svetainėje.

Siekiant suvienodinti darbo apmokėjimo sistemų prieinamumą bei pasiekiamumą – prašome Jūsų paskelbti savo įstaigos darbo apmokėjimo sistemą interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“.

Atkreipiame dėmesį, kad Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, papildytos 29 punktu - rekomenduojama darbo apmokėjimo sistemoje pateikti ir informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio ribas pinigine išraiška, apimančias šias darbo užmokesčio dalis: valstybės tarnautojo pareigybės pareiginę algą ir maksimalų galimą priedą stažą (30 proc.); darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės pareiginę algą ir maksimalią galimą kintamąją dalį (jei tokia darbo užmokesčio sudėtinė dalis yra numatyta darbuotojams).

Viešojo valdymo agentūra vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies prižiūri, kaip įgyvendinami šis įstatymas ir su juo susiję teisės aktai. Atsižvelgiant į tai, Viešojo valdymo agentūra nuo š. m. vasario 1 d iki vasario 18 d. bendrai įvertins visų valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų darbo apmokėjimo sistemos susikūrimą ir paskelbimą.