BDAR
Close

Kaip nustatomas įstaigos vadovo darbo užmokestis?

Už praėjusių kalendorinių metų rezultatus bei atlikus ypač svarbias užduotis, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, valstybės tarnautojai gali būti skatinami ir premijomis.

Daugiau informacijos apie darbo užmokestį Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo III skyriuje.

Įstaigų vadovų atlyginimai yra skelbiami kiekvienos įstaigos interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-01