Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, kuria Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklą.

Šio tinklo tikslai:

  • dalytis žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje patirtimi;
  • kartu ieškoti sprendimų sprendžiant kylančias žmogiškųjų išteklių valdymo problemas;
  • teikti pasiūlymus, kaip tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje; formuoti vienodą žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką valstybės tarnyboje.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistus, norinčius prisijungti prie Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo, prašome kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą el. p. [email protected].

Įvykę tinklo susitikimai:

2021 m. birželio 3 d. susitikimo tema – valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas.

2021 m. spalio 21 d. susitikimo tema – teisės aktų pakeitimai, susiję su atrankų vykdymu, bei personalo paieška, pritraukimas ir atranka.

2021 m. lapkričio 23 d. susitikimo tema – išorinių konkursų komisijos narių, atrinktų LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
dalyvavimas konkursų komisijų darbe.

2021 m. gruodžio 8 d. susitikimo tema – nepiniginė darbuotojų motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais.

2022 m. kovo 24 d. susitikimo tema – antikorupcinio (etiško) elgesio standartai/rekomendacijos viešajame sektoriuje.

2022 m. gegužės 26 d. susitikimo tema – sėkmės veiksniai, lemiantys darbuotojų įsipareigojimą organizacijoje; darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas.

2022 m. rugsėjo 14 d. susitikimo tema – vidinės ir išorinės komunikacijos svarba bei tarpkultūrinės komunikacijos poveikis organizacijoje, siekiant nuolat gerinti kliento patirtį.

2022 m. gruodžio 7 d. susitikimo tema – Organizacinė kultūra ir vertybės.

Atnaujinimo data: 2023-11-22