Psichosocialinių rizikų darbe valdymas

Centrinės valdžios administracijų socialinio dialogo komitetas (SDC CGA), vienijantis visos Europos centrinės valdžios profesines sąjungas ir darbdavius, teigia, kad centrinės valdžios institucijose, kaip ir kituose sektoriuose, dirbantys žmonės per pastaruosius dešimtmečius vis daugiau yra veikiami įvairių neigiamų psichosocialinių veiksnių: streso, patyčių, priekabiavimo, smurto. Ilgai juos patiriantiems žmonėms galimos įvairios neigiamos pasekmės – nuo nerimo ir depresijos iki imuninės sistemos susilpnėjimo ir širdies bei kraujagyslių ligų. Dėl to padaugėja neatvykimo į darbą atvejų, suprastėja darbo našumas, daugėja klaidų, net gali kilti reputacijos krizė. Visoje Europos Sąjungoje tai kainuoja milijardus eurų. 

Todėl kviečiame įstaigas ir institucijas valdyti psichosocialines rizikas darbe ir tapti pavyzdžiu šioje srityje kitų sektorių organizacijoms. 

Centrinės valdžios administracijų socialinio dialogo komiteto parengtas vadovas

 „Darbuotojų gerovė bei darbo sauga ir sveikata centrinės valdžios administracijose: psichosocialinės rizikos darbe įveikimas“ (santrauka, filmukas)

Šiame vadove siekiama įvertinti psichosocialinę riziką kaip rimtą grėsmę centrinės valdžios sektoriuje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų sveikatai ir gerovei, aptariami įvairūs psichosocialinės rizikos veiksniai (stresas, darbo krūvis, diskriminacija, darbo vietos nesaugumas ir kt.), analizuojama jų apimtis, patariama, kaip jas įveikti. Vadove analizuojami realūs atvejai iš skirtingų šalių centrinės valdžios sektorių.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos taisyklės

Tai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vidinės taisyklės, įvardijančios konkrečias darbuotojų apsaugos nuo (seksualinio) priekabiavimo ar persekiojimo priemones. Šis dokumentas gali būti naudojamas kaip pavyzdys institucijoms bei įmonėms, norinčioms užtikrinti savo darbuotojų orumą ir lygiateisiškumą.

Valstybinės darbo inspekcijos leidinys „Psichosocialiniai rizikos veiksniai ir streso darbe vertinimo rekomendacijos“

Leidinyje mokoma, kaip atpažinti stresą, priekabiavimą, smurtą darbe, patariama, ką tokiu atveju daryti, pateikiamos rekomendacijos darbdaviams, kaip išvengti šių rizikos veiksnių.

Atnaujinimo data: 2023-11-22