BDAR
Close

Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolieriaus iniciatyva pradėto Lietuvos Respublikos ministerijų ir joms pavaldžių institucijų svetainių atitikimo įstatymų reikalavimams tyrimo pažyma

Atsižvelgiant į šią Seimo kontrolieriaus pažymą, Valstybės tarnybos departamento svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“ išskirta į privalomas dalis: „Seimo kontrolierių pažymos“, "Valstybės kontrolierių pažymos“, „Teismo sprendimai“, „Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai“

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Valstybės tarnybos departamento veiksmų.

Valstybės tarnybos departamente 2019 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Valstybės tarnybos departamente 2018 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Valstybės tarnybos departamente 2017 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Valstybės tarnybos departamente 2016 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Valstybės tarnybos departamente 2015 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Valstybės tarnybos departamente 2014 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-15