BDAR
Close

(patvirtinta: Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika;
                  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma;
                  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;
                  Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas;
                  Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;
                  Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas;
                  Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas) 

Įstatymai  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-13