1 užduotis: Atlygio politikos diegimas viešojo administravimo įstaigose

2 užduotis: Centralizuotas viešojo administravimo vadovų korpuso valdymas

3 užduotis: Pažangios valdysenos sistemos sukūrimas

4 užduotis: Pagalba parengiant Viešojo sektoriaus ataskaitą pagal suderintą su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija indėlį

5 užduotis: Didinti  viešojo sektoriaus profesionalumą

Atnaujinimo data: 2024-01-17