Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Vykdo kit5us nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

9. Vykdo pretendentų pritraukimą ir paiešką, organizuojant konkursus į vadovų pareigas.

10. Konsultuoja valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas dėl tinkamų pretendentų pritraukimo.

11. Atlieka pretendentų į vadovų pareigas pritraukimo, paieškos procesų analizę, rengia analitinio pobūdžio informaciją..

12. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir kitais subjektais, siekdamas pritraukti asmenis į valstybės tarnybą.

13. Dalyvauja konkursų komisijų darbe.

14. Analizuoja, vertina užsienio šalių, tarptautinių organizacijų gerąją praktiką bei naujoves pritraukimo ir paieškos srityje bei rengia pasiūlymus ir priemones dėl pretendentų pritraukimo gerinimo.

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – psichologija (arba);

15.3. studijų kryptis – žurnalistika (arba);

15.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);

15.5. studijų kryptis – rinkodara (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirties sritis – pretendentų pritraukimo srities patirtis;

15.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

15.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.10. darbo patirties sritis – pretendentų vertinimo atrankoje srities patirtis;

15.11. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

15.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.13. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;

15.14. darbo patirtis srityje – 1 metai;

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba - anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.