>
2023-08-09

VVA apklausos dėl valstybės tarnautojų adaptacijos tvarkos įgyvendinimo rezultatai ir rekomendacijos

VVA 2023 m. gegužės 29–birželio 9 d. vykdė įstaigų apklausą dėl valstybės tarnautojų adaptacijos tvarkos įgyvendinimo.

Apklausos rezultatai

 • Adaptacijos programą vykdo dvi iš trijų įstaigų (68,18%).
 • Programa taikoma visoms VTĮ numatytoms valstybės tarnautojų grupėms: naujai priimtiems, perkeltiems, grįžusiems į pareigas ir kitiems.
 • Adaptacijos programai įstaigos skiria 0,56 mėn.: dažniausiai 23 mėn. (47,78%), 1 mėn. (37,78%).
 • Programos trukmė programos dalyviams įprastai yra pakankama (90%).
 • Dviem iš trijų įstaigų programos pratęsti netenka (67,78%). Programą įstaigos pratęsia dėl: programos dalyvio darbo sudėtingumo (21,11%), programos dalyvio trūkstamų žinių, įgūdžių, darbo patirties (20%) ir mentoriaus arba programos dalyvio nedarbingumo (16,67%).
 • Įstaigos programos dalyviui įprastai skiria 1 mentorių (93,33%), 2 ar daugiau mentorių skiria 6,67% įstaigų.
 • Mentoriai skiriami atsižvelgiant į tai, kad jie: turi kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų programos dalyvio darbo pareigoms atlikti (82,22%), dirba tame pačiame struktūriniame padalinyje (80%), turi pakankamai specifinių žinių ir patirties mokyti kitą asmenį (73,33%) ir pasižymi tinkamomis asmeninėmis savybėmis (60%).
 • Priemoką už adaptacijos programos vykdymą mentoriui moka daugiau nei pusė įstaigų (54,44%). 91,84% įstaigų priemoką mentoriui moka už visą mentorystės laikotarpį.
 • Įprastai mentoriui mokama priemokos už adaptacijos programos vykdymą suma procentais – 10% (53,06%), 20% (26,53%), 15% (8,16%) pareiginės algos. 95,92% įstaigų mokama priemokos suma yra 1020% pareiginės algos, 4,08% įstaigų moka 3040% pareiginės algos.
 • 60% mentorių pildo programos dalyvio vertinimo anketą ir 63,33% programos dalyvių pildo adaptacijos proceso vertinimo anketą.
 • 42,22% įstaigų susiduria su sunkumais vykdydamos adaptacijos programą.
 • Sunkumai, įvardijami įstaigų, dažniausiai yra susiję su pačiomis įstaigomis, naujokais arba išorės veiksniais.

VVA rekomendacijos įstaigoms

 1. Siūlome adaptacijos programą taikyti ir toliau, o trečdaliui jos nepasitvirtinusių įstaigų – pasirengti ir pasitvirtinti remiantis atnaujintomis rekomendacijomis.
 2. Siūlome nuo 2024 m. sausio 1 d. adaptacijos programos vykdymo trukmę sieti su išbandymo laikotarpio trukme, o, jei jis nenustatomas, naujoko adaptacijai skirti 13 mėn.
 3. Įstaigose vyraujančią praktiką už mentorystę valstybės tarnautojams nemokėti priemokų laikome ydinga ir primygtinai rekomenduojame mokėti mentoriams VTĮ reglamentuotą 1040% pareiginės algos priemoką.
 4. Pasibaigus adaptacijos vykdymo programai siūlome pildyti anketas siekiant užtikrinti mentorystės kokybę ir inicijuoti reikiamus pokyčius, atsižvelgiant į atsiliepimus iš anketų.
 5. Beveik pusė įstaigų patiria sunkumų vykdydamos naujokų adaptacijos programą. Siūlome inicijuoti pokyčius įstaigose – skatinti mentorius didesne pinigine išmoka, mažinti tiesioginių darbų krūvį mentorystės laikotarpiu, ilginti mentorystės laikotarpį, kelti valstybės tarnautojų atlyginimus. Sunkumai, kylantys dėl naujokų nekompetencijos, gali būti sprendžiami mokant naujokus darbo vietoje ar siunčiant į išorinius mokymus.

VVA, įvertinusi įstaigų pasiūlymus, gautus duomenis, tendencijas ir įžvalgas, atnaujins Rekomendacijas dėl valstybės tarnautojų adaptacijos, parengs bendrą adaptacijos programos vertinimo anketą mentoriui ir naujokui bei patvirtins pavyzdinės adaptacijos programos gaires. Šią informaciją netrukus rasite VVA tinklapyje vva.lrv.lt – sekite naujienas.

Išsamiau čia.