2024-04-16

Virtuali mokymosi aplinka - patrauklesni mokymai valstybės įmonių ir organizacijų vadovams

Viešojo valdymo agentūra pasirinko naują virtualią mokymosi aplinką "Moodle" efektyviai viešojo sektoriaus darbuotojų edukacijai plėtoti. Virtualioje mokymų aplinkoje jau šį mėnesį startuos delegavimo kompetencijų mokymai valstybės įmonių ir organizacijų vadovams. Su nauja mokymų sistema mokymų dalyviai galės vienu metu iš skirtingų Lietuvos miestų stiprinti žinias sistemiškai, efektyviai ir koncentruotai. 
 
Šios mokymų priemonės – dalis projekto, kuriuo siekiama kurti ir diegti naują Valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo, taikant efektyviausias ir paveikiausias ugdymo priemones ir metodus bei praktinę vertę vadovų ir jų vadovaujamų valstybės tarnybos įstaigų veiklos organizavimui ir valdymui.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti ir įdiegti valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemą („Lyderystės akademija“). Šiam tikslui pasiekti bus įdiegta e. mokymų platforma, sukurti ir įdiegti mokymų dalyvių poreikius atitinkantys įvadiniai naujai paskirtų valstybės tarnybos įstaigų vadovų mokymo moduliai, sukurtos ir aprobuotos valstybės tarnybos įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo ir ugdymo poreikių nustatymo metodika ir individualizuotos mokymo programos. Parengtos kompetencijų ugdymo programos bus susietos su kompetencijų modeliu ir jame išskirtomis įstaigų vadovams būtinomis kompetencijomis, o kompetencijų ugdymo mokymai siekiant didžiausio efektyvumo bus rengiami derinant skirtingas ugdymo formas ir priemones.  Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 150 valstybės tarnybos vadovų.


projekt..jpg