2021-09-24

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas: kas svarbu?

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos primena, kad šiuo metu dar gali būti atliekamas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas.

Atkreipiame dėmesį į keletą svarbių dalykų.

Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) įtvirtinta, kad valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, jeigu:

  • nuo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai yra nustatomas trumpesnis veiklos rezultatų gerinimo plano laikotarpis, arba
  • valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje vertinama jo tarnybinė veikla.

Neeilinis vertinimas gali būti atliekamas iki lapkričio 1 d. tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu ir į pareigas priimančio asmens sprendimu:

  • esant tiesioginio vadovo rašytiniam motyvuotam siūlymui, susijusiam su valstybės tarnautojo kvalifikacija ir gebėjimais atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  • esant valstybės tarnautojo prašymui nustatyti jam didesnę pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esančią pareiginę algą;
  • esant valstybės tarnautojo prašymui perkelti jį į aukštesnes pareigas;
  • jeigu kasmetinio vertinimo metu valstybės tarnautojo tarnybinė veikla buvo įvertinta nepatenkinamai ir buvo sudarytas jo tarnybinės veiklos rezultatų gerinimo planas (šiuo atveju neeilinis vertinimas yra privalomas).

Detalios valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinio vertinimo procedūros yra nustatytos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176.

Primename, kad Valstybės tarnybos departamentas yra parengęs Rekomendacijas dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, su kuriomis galite susipažinti ČIA.