2024-03-21

Valstybės tarnautojų pareigybių peržiūra

Įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose sudarytos komisijos, vadovaudamosi Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi, peržiūri institucijos ar įstaigos pareigybių sąraše esančias valstybės tarnautojų pareigybes, jų atitikimą valstybės tarnautojo sąvokai.

Viešojo valdymo agentūra valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams organizuoja metodines konsultacijas valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros (valstybės tarnautojo statuso keitimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) klausimais. Dalinamės metodinių konsultacijų skaidrėmis, kurias galima rasti čia bei Viešojo valdymo agentūros interneto puslapio skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“.