2021-09-15

Valstybės tarnautojų konkursų kitos savaitės grafikas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – rugsėjo 20–24 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse prašymą atimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui efektyviau vykdyti valstybės tarnautojų atranką ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

2021-09-20

09:00

48227

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Finansų skyriaus vedėjas

Nuotolinis

2021-09-20

09:30

48130

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

09:30

48092

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

09:00

48229

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyriaus patarėjas

Nuotolinis

2021-09-20

09:00

48205

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

09:00

48150

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

13:00

48154

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

09:00

48152

Marijampolės apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2021-09-20

13:00

48153

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus patarėjas

Nuotolinis

2021-09-20

09:00

48146

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

13:00

48203

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Finansų skyrius vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-20

09:00

Kompleksinis vertinimas

Valstybės tarnybos departamente

2021-09-21

13:30

48160

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Nuotolinis

2021-09-21

09:00

48235

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Administravimo skyriaus vedėjas

Valstybės tarnybos departamente

2021-09-21

09:00

48124

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

09:00

48099

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Marijampolės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

09:00

48139

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus I Nepensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

09:00

48140

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus I Nepensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

14:30

48167

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

09:00

48145

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis (Darbo vieta – Kuršėnai)

Nuotolinis

2021-09-21

13:30

48169

Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

15:30

48162

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

09:00

48177

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-21

13:00

48175

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Statybų leidimų poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48136

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius

(1 diena)

Valstybės tarnybos departamente

2021-09-22

09:00

48206

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48138

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48181

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48171

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

10:30

48182

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

13:00

48180

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48176

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Projektavimo sąlygų poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

10:30

48161

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

11:00

48159

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

13:00

48172

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

14:00

48157

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48141

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

13:00

48142

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-22

09:00

48199

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

13:30

48136

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius

(2 diena)

Valstybės tarnybos departamente

2021-09-23

10:00

48170

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos valdymo skyriaus vyresnysis patarėjas

Nuotolinis

2021-09-23

09:00

48197

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

09:00

48198

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

15:30

48189

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (turto ir socialinio būsto)

Nuotolinis

2021-09-23

09:00

48193

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešosios politikos sprendimų ir duomenų analizės grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

15:00

48223

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

09:00

48190

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

13:00

48195

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

09:00

48144

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

13:30

48192

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-23

15:30

48174

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nuotolinis

2021-09-23

09:00

Kompleksinis vertinimas

Valstybės tarybos departamente

2021-09-24

09:00

48173

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

13:30

48184

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius

Nuotolinis

2021-09-24

14:30

48183

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kenos pasienio veterinarijos posto (skyriaus) vyresnysis veterinarijos gydytojas

Nuotolinis

2021-09-24

09:00

48207

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

09:00

48208

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

09:00

48209

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

13:00

48187

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

09:00

48185

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus III Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

09:00

48186

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus III Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

14:00

48201

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2021-09-24

09:00

48212

Rietavo savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas)

Nuotolinis