2021-07-28

Valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų kitos savaitės grafikas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – rugpjūčio 2–6 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse ar atrankoje prašymą atimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui daugiau konkursų ir atrankų surengti nuotoliniu būdu ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Konkursas/atranka

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

Erasmus / DNE atranka

2021-08-02

10:00

Deleguotasis nacionalinis ekspertas Europos civilinio krizių valdymo kompetencijos centre

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-02

09:00

47123

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

(1 diena)

Valstybės tarnybos departamentas

Konkursas

2021-08-02

09:00

47509

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-02

09:00

47593

Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-02

10:30

47652

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Plėtros skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-02

13:00

47482

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus II Nepensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-02

09:00

9922

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Atranka

2021-08-02

09:00

9923

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-02

10:30

47596

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-02

14:00

9924

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Atranka

2021-08-02

14:00

9925

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-02

09:00

47713

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Jurbarko r.)

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-02

09:00

47715

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Jurbarko r.)

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-02

13:00

47610

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos  vidaus audito tarnybos vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

09:00

47123

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

(2 diena)

Valstybės tarnybos departamentas

Konkursas

2021-08-03

09:00

47588

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus III Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

09:00

47587

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus III Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

13:00

47643

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

09:00

47552

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Malkų įlankos, Molo, Pilies pasienio veterinarijos posto (skyriaus) vyresnysis veterinarijos gydytojas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

11:00

47555

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus V Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

13:00

47556

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

14:00

47505

Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas  (viešosios tvarkos)

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

09:00

47594

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

13:00

47673

Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

09:00

47670

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

09:00

47671

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

13:00

47697

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Administravimo ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-03

14:30

47677

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-04

09:00

9920

Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-04

09:00

47566

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

09:00

47567

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

09:00

47568

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

09:00

47569

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

09:00

47620

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

15:30

47667

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Akademija, Kėdainių r.)

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

09:00

47641

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

13:00

47603

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-04

14:30

9936

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-04

09:00

47589

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

13:00

47701

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Ketvirtojo pirkimų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

14:30

47682

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-04

09:00

47586

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus II Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

14:30

47560

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos kokybės skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

09:00

47618

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

09:00

47621

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

09:00

47642

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-05

15:30

9914

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Išradimų skyriaus ekspertas (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-05

09:00

47721

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-05

11:30

9919

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-05

13:00

47647

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Plėtros skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

14:00

47672

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

09:00

47615

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnijos seniūno pavaduotojas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-05

13:00

47617

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-05

16:00

9942

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Kompleksinis vertinimas

2021-08-05

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

09:00

47624

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

09:00

47622

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

09:00

47573

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

11:30

47757

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

13:00

47611

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

09:00

47645

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

13:30

47565

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

09:00

47679

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

09:00

47680

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-08-06

13:00

47630

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-08-06

09:00

9916

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-08-06

13:30

47710

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Molėtų r.)

Nuotolinis

Kompleksinis vertinimas

2021-08-06

09:00

Nuotolinis