2021-06-09

Valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų kitos savaitės grafikas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – birželio 14–18 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse ar atrankoje prašymą atimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui daugiau konkursų ir atrankų surengti nuotoliniu būdu ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Konkursas/atranka

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

Konkursas

2021-06-14

09:00

46854

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

09:00

46954

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnysis patarėjas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-14

14:30

9788

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-14

09:00

47022

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

09:00

47033

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

11:00

47065

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-14

13:00

9802

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Atranka

2021-06-14

15:30

9808

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento  vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-14

09:00

46982

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų biuro teismo posėdžių sekretorius

Nuotolinis

Atranka

2021-06-14

14:45

9797

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-14

09:00

47105

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

09:00

47104

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

09:00

47103

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

09:00

47102

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus IV pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

13:00

47096

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisinio atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-14

13:00

47097

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisinio atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Kompleksinis vertinimas

2021-06-14

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

09:00

47108

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

13:00

47049

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo  ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-15

15:00

9813

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-15

09:00

47095

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

11:30

47014

Utenos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus savivaldybės vyriausiasis inžinierius

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

13:00

47044

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-15

15:30

9800

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-15

09:00

47125

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

10:30

47126

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Trečiojo pirkimų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

13:00

47122

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-15

14:30

47017

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-15

09:00

9787

Klaipėdos apylinkės teismo Teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius

Nuotolinė

Atranka

2021-06-15

15:30

9779

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Panevėžio regioninio skyriaus specialistas

Nuotolinė

Kompleksinis vertinimas

2021-06-15

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

09:00

46955

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

09:00

47117

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Kultūros komiteto biuro patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

09:00

47015

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

11:00

47058

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

13:00

47172

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

15:00

47154

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

09:00

47106

Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas (Trakų rūmai)

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

13:00

47071

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

14:30

47064

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Pirmojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

09:00

47010

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto  vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

13:00

47035

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Mokesčių poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

09:00

47063

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-16

13:00

47127

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Ketvirtojo pirkimų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-16

15:30

9831

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamento Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Kompleksinis vertinimas

2021-06-16

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

09:00

47087

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

09:00

47072

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-17

09:00

9771

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-17

13:00

47142

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

15:30

47190

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

09:00

47107

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų vertinimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

15:30

47041

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

09:00

47073

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-17

14:30

9823

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Atranka

2021-06-17

14:30

9824

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-17

09:00

47034

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

13:00

47116

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-17

15:30

47181

Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Kompleksinis vertinimas

2021-06-17

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

13:15

47138

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Informacinių technologijų departamento direktorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47037

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-18

14:30

9845

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento Diplomatinių atstovybių išlaidų ir turto apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-18

09:00

47111

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus II pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47113

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus II pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47112

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus II pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47115

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sendvario seniūnijos patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47069

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47068

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47067

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-18

13:00

9803

Viešųjų pirkimų tarnybos Metodinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-18

09:00

47155

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

09:00

47157

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

13:00

47156

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-06-18

13:00

47158

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-06-18

09:00

9834

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-06-18

13:30

47039

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis