2021-04-14

Valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų kitos savaitės grafikas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – balandžio 19–23 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse ar atrankoje prašymą atimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui daugiau konkursų ir atrankų surengti nuotoliniu būdu ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Konkursas/atranka

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

Konkursas

2021-04-19

09:00

46533

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ukmergės miesto seniūnijos seniūnas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

09:00

46521

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

09:00

46298

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

08:30

46399

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupė patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

13:00

46403

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

14:30

46384

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

09:00

46424

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Finansų skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Atranka

2021-04-19

13:00

9598

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinė

Konkursas

2021-04-19

14:30

46425

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

08:30

46450

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

08:30

46451

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

14:15

46461

Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

09:00

46470

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

10:30

46475

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kybartų geležinkelio pasienio veterinarijos posto (skyriaus) vyresnysis veterinarijos gydytojas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

13:00

46473

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-19

09:00

46478

Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Kompleksinis vertinimas

2021-04-19

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46493

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnijos seniūnas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46589

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46480

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

13:30

46487

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46497

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

15:30

46483

Lietuvos standartizacijos departamento patarėjas

Konkursas

2021-04-20

09:00

46496

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

15:15

46555

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46498

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Paramos apskaitos ir skolų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

13:00

46513

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46515

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

10:30

46518

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

11:15

46517

Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

15:30

46481

Plungės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-20

09:00

46522

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Finansų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Kompleksinis vertinimas

2021-04-20

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46493

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnijos seniūnas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46236

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Europos reikalų komiteto biuro padėjėjas

Nuotolinis

Erasmus / DNE

2021-04-21

10:00

DNE

Europos išorės veiksmų tarnybos Politikos ir saugumo komiteto skyrius (POL.PSC.1)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46471

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnijos seniūnas 

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46528

Telšių apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

12:45

46512

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėjas

Nuotolinis

Atranka

2021-04-21

09:00

9629

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Seimo kontrolieriaus patarėjas

Nuotolinė

Konkursas

2021-04-21

11:30

46534

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

13:00

46532

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

14:00

46552

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Ekonominio reguliavimo departamento Pašto ir geležinkelių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

15:00

46553

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46545

Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

15:45

46554

Vilniaus apygardos teismo Teismo pirmininko teismo psichologas

Konkursas

2021-04-21

09:00

46543

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

11:00

46539

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46551

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

15:30

46594

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46542

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Antrojo paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-21

09:00

46540

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Antrojo paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Intervizija

2021-04-21

Konkursas

2021-04-22

09:00

46561

Vilniaus regiono apylinkės teismo Teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius (Vilniaus rajono rūmai)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

14:00

46556

Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

15:00

46510

Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

16:00

9636

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

09:00

46564

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

13:00

46566

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

15:30

46570

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

09:00

46571

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

14:30

46558

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

08:30

46567

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Trečiojo tiesioginės paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

15:30

9617

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Šalčininkų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

14:15

46568

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

15:00

9649

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

09:00

46577

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

09:00

46452

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

09:00

46372

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-22

09:00

46373

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Kompleksinis vertinimas

2021-04-22

09:00

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46580

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46471

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnijos seniūnas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46406

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46544

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės ir prevencijos skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46584

Lietuvos transporto saugos administracijos Priežiūros departamento Panevėžio skyriaus vyriausiasis inspektorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46586

Lietuvos transporto saugos administracijos Priežiūros departamento Panevėžio skyriaus vyriausiasis inspektorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46587

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Investicijų ir techninės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

14:30

46583

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

13:00

46603

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

14:45

46602

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

13:00

46601

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46600

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46599

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisinio atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

14:00

46597

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Prienai)

Nuotolinis

Konkursas

2021-04-23

09:00

46573

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis