2021-03-03

Valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų kitos savaitės grafikas

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse ar atrankoje prašymą atimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui daugiau konkursų ir atrankų surengti nuotoliniu būdu ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Konkursas/atranka

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

Konkursas

2021-03-08

09:00

46066

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

46065

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

46063

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-03-08

13:30

9509

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Klaipėdos paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

14:30

46031

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

45984

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šiaulių regioninio skyriaus specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

9546

Vilniaus apygardos administracinio teismo Vilniaus apygardos administracinio teismo Teismo pirmininko tarnybos teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

9547

Vilniaus apygardos administracinio teismo Vilniaus apygardos administracinio teismo Teismo pirmininko tarnybos teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

45974

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

45830

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

45975

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

14:30

45990

Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento Antrojo finansinių operacijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

15:45

46019

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

11:00

46118

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-08

09:00

45983

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-03-09

13:30

9501

Panevėžio apygardos teismo teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

14:30

45912

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento 2-ojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

46215

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

46216

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

45985

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

45884

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

15:30

46049

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

46013

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

46014

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

45974

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

45975

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

45998

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

46053

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

13:00

46138

Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

13:00

45981

Aplinkos apsaugos agentūros Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-09

09:00

46028

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

14:00

46158

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos departamento 3-iojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Šiauliai)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

46016

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

14:45

46102

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius

Nuotolinis

Atranka

2021-03-10

09:00

9512

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

46013

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

46014

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

14:00

46022

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

46020

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

45975

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

(3 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

13:00

46048

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

14:00

46253

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus Ūkio ir eksploatavimo poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

13:30

46018

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

46011

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-10

09:00

46026

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dvišalio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46303

Panevėžio pataisos namų Turto valdymo skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46024

Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas (Trakų rūmai)

Nuotolinis

Atranka

2021-03-12

09:00

9539

Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

10:15

46261

Neringos savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

10:15

46260

Neringos savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

13:30

46148

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų  skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46067

Viešųjų pirkimų tarnybos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46097

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

14:00

46130

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46032

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46047

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Įmokų išieškojimo skyrius vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-03-12

11:15

9535

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46137

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-03-12

13:00

9531

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46069

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilnius)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46071

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilnius)

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

13:00

46092

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-03-12

09:00

46012

Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-03-12

09:00

9500

Lietuvos administracinių ginčų komisijos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis