2021-01-20

Valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų kitos savaitės grafikas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – sausio 25–29 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse ar atrankoje prašymą atimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui daugiau konkursų ir atrankų surengti nuotoliniu būdu ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Konkursas/atranka

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

Konkursas

2021-01-25

09:00

45930

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45910

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45909

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45928

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45929

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45369

Kauno apylinkės teismo Teismo pirmininko tarnybos teisėjo padėjėjas

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45549

Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriaus vyriausiasis ekspertas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

10:15

45550

Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriaus vyresnysis ekspertas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

11:15

45548

Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriaus vyriausiasis ekspertas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-25

09:00

9480

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

13:00

45609

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams

Nuotolinis

Atranka

2021-01-25

09:00

9322

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-25

09:00

45728

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-25

14:00

9518

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45930

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45910

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45909

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45928

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45929

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45615

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rizikų vertinimo ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

13:45

45626

Lietuvos statistikos departamento Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-26

13:00

9395

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45498

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-26

13:15

9436

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45628

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

46034

Telšių rajono savivaldybės administracijos Žarėnų seniūnijos seniūnas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:00

45369

Kauno apylinkės teismo Teismo pirmininko tarnybos teisėjo padėjėjas

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-26

09:30

45787

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Viešosios teisės skyriaus patarėjas

(1 diena)

Nuotolinis

Atranka

2021-01-27

09:00

9433

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-27

09:00

9432

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Šalčininkų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-27

13:15

45582

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-27

09:00

45674

Šiaulių apylinkės teismo Raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-27

09:00

45527

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-27

13:30

9380

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-27

15:30

9394

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-27

09:30

45787

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Viešosios teisės skyriaus patarėjas

(2 diena)

Nuotolinis

Atranka

2021-01-27

09:00

9351

Telšių apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-27

09:00

45499

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius

(1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

09:00

46042

Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

09:00

45674

Šiaulių apylinkės teismas Raštinės skyrius Teismo posėdžių sekretorius (2 diena)

Nuotolinis

Atranka

2021-01-28

13:30

9441

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-28

13:30

9442

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-28

13:30

9443

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Atranka

2021-01-28

15:15

9410

Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

09:00

45588

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Strateginių sprendimų paramos grupė Vyriausiasis specialistas (1 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

09:00

45537

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

11:15

45562

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

09:00

45583

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

14:30

46124

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-28

09:00

45499

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius

(2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:00

45669

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus Duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

13:30

45670

Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:30

45665

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vyresnysis patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:00

45588

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vyriausiasis specialistas (2 diena)

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:00

45610

Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

13:15

45564

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:00

45606

Aplinkos apsaugos agentūros Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

14:00

45567

Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:00

45586

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės patarėjas

Nuotolinis

Konkursas

2021-01-29

09:00

45499

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius

(3 diena)

Nuotolinis