>
2024-01-15

Valstybės tarnautojų atrankos schema

Įgyvendinant nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m. sausio 3 d. priėmė naujos redakcijos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą.

Viešojo valdymo agentūra, siekdama supažindinti įstaigas ir visuomenę su pagrindiniais naujos atrankos etapais, terminais ir atsakomybėmis, parengė įstaigų vadovų atrankos proceso  ir karjeros valstybės tarnautojų atrankos schemas.

Įstaigų vadovų atrankos proceso schemą rasite čia.

Karjeros valstybės tarnautojų atrankos schemą rasite čia.

2023 m. Viešojo valdymo agentūra suorganizavo 3708 konkursus, iš jų 29 – į įstaigos vadovo pareigas.

2023 m. Viešojo valdymo agentūros organizuotais konkursais į valstybės tarnautojo pareigas yra patenkinti 76,27 proc. respondentų, 77,85 proc. respondentų, mano, kad konkursas buvo organizuotas skaidriai.