2021-04-15

Užsienyje studijas baigusiųjų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 patvirtinto Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo 32 punktas nustato, kad užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą Studijų kokybės vertinimo centras atliekama per 1 mėnesį nuo reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Kviečiame asmenis, planuojančius dalyvauti konkursuose ir atrankose į valstybės tarnybą, iš anksto pasirūpinti kvalifikacijos akademiniu pripažinimu.

Asmenų patogumui kvalifikacijų turėtojų prašymai ir dokumentai pripažinimui teikiami per Studijų kokybės vertinimo centro valdomą informacinę sistemą „Elektroninė pripažinimo erdvė“ (EPE IS).

Svarbu, kad kai kuriais atvejais akademinis pripažinimas nereikalingas, jei tai kvalifikacijai taikomas automatinis pripažinimas (pvz., šiuo metu – Europos bakalaureatui (European Baccalaureate Diploma) ar Estijoje ir Latvijoje nuo 2019 metų išduotoms tam tikroms kvalifikacijoms).

Daugiau informacijos apie akademinį pripažinimą rasite Studijų kokybės vertinimo centro svetainėje.

Klausimus galite užduoti el. paštu [email protected].