2021-04-07

Užsienio kalbų ekspertus kviečiame pateikti savo duomenis Valstybės tarnybos departamentui

Šiuo metu pretendentų į valstybės tarnautojus anglų, prancūzų ir vokiečių mokėjimo lygį nustato akredituoti asmenys, turintys teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą. Tokią paslaugą teikiančių įmonių ar fizinių asmenų sąrašas skelbiamas Valstybės tarnybos portale.

Kitų kalbų, pvz., rusų, lenkų ir kt., tikrinimą šiuo metu organizuoja Valstybės tarnybos departamentas.

Nuo š. m. gegužės 1 d. keičiasi Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas – Valstybės tarnybos departamentas kitų užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo neorganizuos. Jį atliks ekspertai, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą filologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų užsienio kalbos, kurios mokėjimas yra tikrinamas, mokymo patirtį.

Kitų kalbų mokėjimo tikrinimą atliekančius ekspertus (įmones ar fizinius asmenis), pageidaujančius, kad informacija apie juos būtų paskelbta Valstybės tarnybos portale, prašome raštu kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą ir pateikti savo kontaktinę informaciją ir dokumentų, įrodančių paslaugai suteikti reikalingą kvalifikaciją, kopijas.

Atkreipiame dėmesį, kad pretendentai kitų kalbų mokėjimo tikrinimui galės rinktis ir Valstybės tarnybos portale neskelbiamus ekspertus, atitinkančius teisės aktuose nustatytus reikalavimus, t. y. turinčius aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą filologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų užsienio kalbos, kurios mokėjimas yra tikrinamas, mokymo patirtį.

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo pakeitimus rasite ČIA.