2021-09-06

Trumpėja centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų trukmė

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuojamų valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų trukmė ženkliai sutrumpėjo.

Pastaruoju  metu tarnautojai atrenkami vidutiniškai per 43 kalendorines dienas nuo konkurso ar atrankos paskelbimo. Specialistai atrenkami vidutiniškai per 42,9 kalendorinės dienos, vadovaujamąsias pareigas užimantys tarnautojai – per 45,2 kalendorinės dienos.

2020 m. vidutinė konkursų ir atrankų trukmė buvo pasiekusi 79 kalendorines dienas nuo konkurso ar atrankos paskelbimo. Daugiausiai tai lėmė dėl COVID-19 paskelbti karantinai bei stipriai išaugęs pretendentų skaičius – palyginti su 2019 m. jis padidėjo net 41 proc. Visgi didelėmis departamento specialistų pastangomis pavyko šiuos iššūkius suvaldyti.

Iki pirmojo karantino didžioji dalis konkursų ir atrankų vyko gyvai Valstybės tarnybos departamente ar tarnautojo ieškančioje įstaigoje. Paskelbus pirmąjį karantiną Valstybės tarnybos departamentui pavyko itin greitai persiorientuoti. Per kelias dienas buvo pakeisti teisės aktai ir startavo nuotolinė valstybės tarnautojų atranka, kuri sėkmingai kaip pagrindinis atrankos būdas taikoma ir dabar. Tiesa, pirmojo karantino metu ji turėjo vieną trūkumą. Konkursams ir atrankoms vykstant gyvai Valstybės tarnybos departamente, esant dideliam skaičiui pretendentų, konkursas ar atranka vykdavo dviem etapais. Pirmasis etapas būdavo kompiuterinis testas ir į antrąjį etapą patekdavo tik geriausiai testą išlaikę pretendentai. Vykdant konkursą ar atranką nuotoliniu būdu, nebuvo galimybės taikyti testą, tad komisijai tekdavo virtualiai susitikti su visais pretendentais. Tai kai kuriuos konkursus ir atrankas ištempdavo iki dviejų ir net trijų dienų. Visgi šis iššūkis taip pat buvo įveiktas. Šių metų balandį stacionari testavimo sistema buvo pritaikyta nuotoliniam naudojimui ir tai ženkliai prisideda prie atrankos į valstybės tarnybą trumpėjimo. 

Trukmės augimą lėmė ir tai, kad pirmojo karantino metu dalis konkursų ir atrankų pačių įstaigų prašymu buvo nukelti vėlesniam laikui, dalis buvo kuriam laikui sustabdyti, vykdant tik pačių įstaigų išskirtus prioritetinius konkursus ir atrankas.

Atrankos į valstybės tarnybą trumpėjimui taip pat įtakos turi ir nuo šių metų rugpjūčio 1 d. decentralizuota pakaitinių tarnautojų atranka. Organizuojant po šios datos pradėtas atrankas Valstybės tarnybos departamentas tikrina pareigybių aprašymų atitiktį teisės aktams, o kitos funkcijos – pretendentų patikra, vertinimas komisijose ir kt. – perduoti pakaitinių tarnautojų ieškančioms įstaigoms. Taigi Valstybės tarnybos departamento specialistai daugiau savo darbo laiko gali skirti konkursų organizavimui.

Šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 584, kuriuo pakeistas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas. Jame nustatyta, kad konkursai, kurių procedūros pradėtos po 2021 m. rugpjūčio 1 d., turi būti baigti per 1,5 mėnesio (45 kalendorines dienas) nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui dienos, išskyrus keletą išimčių. Šis pakeitimas svarbus ne tik Valstybės tarnybos departamentui kuo efektyviau organizuojant savo darbą. Jis įpareigoja ir tarnautojų ieškančias įstaigas atidžiau planuoti pareigybių aprašymų teikimą Valstybės tarnybos departamentui tikrinti atsižvelgiant į savo atstovų komisijose užimtumą, atostogas ar kt. Mat atidėti konkursų komisijų vėlesniam laikui nei 45 kalendorinės dienos nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui dienos nebus galimybės, išskyrus įstaigų vadovų konkursus.