2021-02-01

Priminimas įstaigoms pateikti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 12 punkte nustatyta, kad  įstaigos kasmet iki vasario 1 d. Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia praėjusių metų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą.

Prašome skubiai pateikti 2020 m. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą užpildant dvi apklausos formas:

•       2020 m. įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo apklausa;

•       2020 m. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo apklausa.

Kilus kausimams dėl anketų pildymo kreiptis tel. (8 5) 219 6833.