2021-04-12

Pretendentai į įstaigų vadovus įvertino kompleksinio vertinimo paslaugas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atliko pretendentų į įstaigos vadovo pareigas apklausą – prašė pateikti nuomonę apie departamento atliekamą pretendentų kompleksinį vertinimą. 67,86 proc. respondentų teigia, kad kompleksiniu vertinimu yra patenkinti.

2019 m. įteisinus centralizuotą valstybės tarnautojų atranką, pretendentams, dalyvaujantiems konkursuose į įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Valstybės tarnybos departamento ekspertai atlieka kompleksinį vertinimą. Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų raišką.

2020 m. kompleksiniame vertinime dalyvavo 108 pretendentai į įstaigos vadovo pareigas. 49,07 proc. kompleksinių vertinimų vyko Valstybės tarnybos departamente, taikant tiek praktinių užduočių raštu bei žodžiu, tiek pusiau struktūruoto interviu metodus. 50,93 proc. kompleksinių vertinimų dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir su tuo susijusių ribojimų taikymo, pakeitus procedūras, buvo vykdyti nuotoliniu būdu, taikant tik pusiau struktūruoto interviu metodą.

Siekdamas gauti grįžtamąjį ryšį apie teikiamas kompleksinio vertinimo paslaugas ir jas tobulinti, Valstybės tarnybos departamentas antrus metus atlieka kompleksiniame vertinime dalyvavusių pretendentų apklausas. 2020 m. atliktos apklausos rezultatai parodė, kad 68 proc. respondentų yra patenkinti Valstybės tarnybos departamento vykdomu kompleksiniu vertinimu, 5 proc. – nepatenkinti, 27 proc. – nei patenkinti, nei nepatenkinti.

Pretendentų į įstaigos vadovo pareigas pasitenkinimas Valstybės tarnybos departamento vykdomu kompleksiniu vertinimu (2020 m.)

Kaip pozityvius kompleksinio vertinimo aspektus respondentai minėjo sklandų vertinimo proceso organizavimą, vertintojų kompetenciją bei tinkamą elgesį, vertinimo išsamumą.