>
2024-02-06

Pradedamas formuoti aukštesniųjų vadovų rezervas

2024 m. vasario 2 d. Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas Aukštesniųjų vadovų rezervo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašas.  

 

Pagrindinis aukštesniųjų vadovų rezervo tikslas – telkti stiprias vadybines bei lyderystės kompetencijas turinčius, vertingą vadovavimo patirtį sukaupusius asmenis, kurie galėtų efektyviai vadovauti valstybės įstaigoms, įgyvendinti šiandien aktualius valstybės tarnybos uždavinius bei sėkmingai įveikti kylančius iššūkius. Siekiama ne tik išlaikyti vadovus, sukaupusius didžiulę patirtį viešojo sektoriaus įstaigų valdyme, tačiau ir pritraukti stiprių lyderių iš verslo įmonių.

 

Žingsnius, ką daryti, norint būti įtrauktam (-ai) į rezervą, rasite čia.