2024-01-04

Patvirtintas Susitarimų su įstaigų vadovais tvarkos aprašas

2024 m. sausio 1 d. įsigalioja Vyriausybės nutarimas dėl Susitarimo dėl pagrindinių įstaigos vadovo kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas).

 

Nutarime nustatyti įgaliojimai į pareigas priimantiems asmenims sudaryti susitarimus su valstybės tarnybos įstaigų vadovais dėl pagrindinių jų kadencijos tikslų ir rezultatų, Apraše apibrėžta susitarimo sudarymo procedūra, terminai, reikalavimai susitarimo turiniui, susitarimo keitimo atvejai.

 

Atkreipiame dėmesį į nustatytus terminus:

  • ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo asmens paskyrimo į įstaigos vadovo pareigas dienos į pareigas priimantis asmuo privalo įteikti jam (jai) Susitarimo projektą;
  • įstaigų vadovams, kurie Aprašo įsigaliojimo metu jau eina pareigas, Susitarimo projektą į pareigas priimantis asmuo turi pateikti per 1 mėnesį nuo Aprašo įsigaliojimo dienos;
  • Susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

 

Kviečiame susipažinti su Viešojo valdymo agentūros parengtomis gairėmis (atnaujinta), kurios padės įgyvendinti šį Vyriausybės nutarimą. Susitarimo formą galima rasti čia (atnaujinta).

 

Atsakymus į aktualius klausimus, susijusius su Susitarimais, galite rasti Viešojo valdymo agentūros svetainės rubrikoje Susitarimai su įstaigų vadovais „Dažniausiai užduodami klausimai“. 

 

Iškilus klausimams dėl Susitarimo sudarymo procedūros, kviečiame kreiptis:

Ramunė Stonė, Vadovų karjeros valdymo skyriaus patarėja
el. p. [email protected], tel.+ 370 527 18901

Vaiva Gudonienė, Vadovų karjeros valdymo skyriaus patarėja
el. p. [email protected], tel. +370 527 17137

Ieva Glušniovienė, Vadovų karjeros valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. [email protected], tel.+370 527 17382