2021-01-22

Parengtos rekomendacijos, kaip organizuoti pokalbį su pretendentais į vadovaujamąsias pareigas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos parengė Rekomendacijas į pareigas priimančiajam asmeniui dėl pokalbio su komisijoje geriausiai įvertintais pretendentais į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ar įstaigos padalinio vadovo pareigas organizavimo. Rekomendacijas rasite ČIA.

Šių rekomendacijų tikslas – padėti į pareigas priimančiam asmeniui tinkamai pasirengti ir organizuoti pokalbį su 2 Valstybės tarnybos departamento sudarytos konkurso ar atrankos komisijos pasiūlytais pretendentais į vadovaujamąsias pareigas, siekiant iš jų pagrįstai pasirinkti tinkamiausią pretendentą eiti konkrečias pareigas įstaigoje.

Rekomendacijose pristatome galutinio sprendimo dėl pretendentų pasirinkimo prielaidas, pokalbių su pretendentais organizavimo žingsnius ir svarbiausius įgyvendinimo principus, pateikiame pranešimo apie motyvuotą sprendimą dėl pasirinkto pretendento pavyzdį.

Nuo  2019 m. įsigaliojus centralizuotai valstybės tarnautojų atrankos sistemai, visus karjeros valstybės tarnautojus, taip pat ir konkurso būdu priimamus įstaigų vadovus, atrenka Valstybės tarnybos departamento sudarytos komisijos. Įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir padalinių vadovų atveju komisija atrenka ne vieną laimėtoją, o į pareigas priimančiam asmeniui pasiūlo 2 geriausiai komisijos įvertintus pretendentus. Po pokalbio su jais į pareigas priimantis asmuo sprendžia, kuriam bus pasiūlyta užimti pareigas. Galutinis sprendimas dėl pretendento į vadovaujamąsias pareigas pasirinkimo yra baigiamasis centralizuotai organizuoto konkurso ar atrankos etapas, suteikiantis į pareigas priimančiam asmeniui galimybę ir atsakomybę kryptingai formuoti įstaigos vadovų komandą.