2021-05-19

Parengta rekomendacija dėl vadovaujamo darbo patirties įvertinimo

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos parengė rekomendaciją dėl vadovaujamo darbo patirties įvertinimo.

Rekomendacijos tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tinkamai taikyti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos ir  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, nuostatas, kiek tai susiję su vadovaujamo darbo patirties įvertinimu. Taip pat su jomis kviečiame susipažinti ir pretendentus, kurie siekia dalyvauti konkursuose ir atrankose į vadovaujamojo lygmens valstybės tarnautojo pareigas, ir tinkamai įsivertinti, ar atitiks pareigybės aprašyme keliamus vadovaujamo darbo patirties reikalavimus.

Rekomendacijoje pristatoma teisės aktų nuostatų analizė, teisminė praktika bei nuomonė dėl tinkamo teisės aktų nuostatų taikymo.

Rekomendaciją rasite ČIA.