2021-05-06

Parengta 2020 m. centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos rodiklių ataskaita

Valstybės tarnybos departamentas parengė 2020 m. centralizuotai organizuotų konkursų į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankų į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas rodiklių ataskaitą.

Ataskaitoje pristatyti 2020 m. centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos vertinimo bei stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės tam tikrais pjūviais, pateikti apibendrinimai, išryškinant pagrindines centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą tendencijas 2020 m.

Ataskaita parengta remianti šių metų pradžioje patvirtintu Centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašu, kuris parengtas siekiant sukurti vieningą centralizuotos atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių sistemą, leidžiančią sistemingai analizuoti ir vertinti centralizuotos atrankos į valstybės tarnautojo pareigas procesą, taip sudarant prielaidas identifikuoti centralizuotos atrankos į valstybės tarnautojo pareigas problemines sritis, tobulinti patį atrankos procesą, užtikrinti jo kokybę ir efektyvumą, stebėti centralizuotos atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių dinamiką, atlikti jų lyginamąją analizę ir vertinti atrankos tendencijas, nusistatyti konkrečius Valstybės tarnybos departamento veiklos tikslus, susijusius su atranka, esant būtinybei grįsti siūlymus valstybės tarnautojų atrankos reglamentavimo pakeitimams, lyginti centralizuotos atrankos rodiklius su panašiais atrankos parametrais verslo sektoriuje.

Ataskaitą rasite ČIA. Kviečiame susipažinti.