2021-08-02

Pakeisti finansų valdymo srities pareigybių aprašymo ruošiniai

Valstybės tarnybos departamentas informuoja, kad 2021 m. liepos 31 d. įsigaliojo Valstybės tarnybos departamento direktoriaus prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 27 V- 85 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, buvo pakeisti finansų valdymo veiklos srities valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai.

Su šiuo įsakymu galima susipažinti ČIA.