2021-08-04

Pakeistas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas – efektyvinama ir trumpinama atranka į valstybės tarnybą

Š. m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 584, kuriuo pakeistas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.

Vienas svarbiausių pokyčių – ženkliai efektyvinama ir trumpinama atranka į valstybės tarnybą. Įstaigose greičiau bus įdarbinti reikalingi valstybės tarnautojai, o tai užtikrins efektyvesnį paslaugų teikimą gyventojams. Nuo šiol centralizuotai organizuojami konkursai į valstybės tarnybą turi būti baigti per 1,5 mėnesio (45 kalendorines dienas) nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dienos, išskyrus keletą išimčių.

Taip pat įtvirtinta teisė įstaigoms teikti Valstybės tarnybos departamentui pasiūlymus dėl konkurso komisijos sudėties. Teikiant šiuos pasiūlymus reikia atsižvelgti į tai, kad konkurso komisijos narių skaičius turi būti nelyginis ir tarnautojo ieškančios įstaigos atstovai turi sudaryti mažiau nei pusę komisijos narių. 

Ypač svarbus pasikeitimas pretendentams – nuo šiol jiems privaloma kartu su prašymu dalyvauti konkurse ar atrankoje pateikti ir diplomo kopiją.

Nuo 5 iki 3 darbo dienų trumpėja terminas, per kurį pretendentai, konkursą organizuojančiam Valstybės tarnybos departamentui ar pakaitinio tarnautojo atranką organizuojančiai įstaigai gali pakartotinai patikslinti teikiamus dokumentus, jeigu dėl objektyvių aplinkybių nespėjo gauti reikiamų dokumentų kopijų (pvz., dėl nedarbingumo ir pan.).

Karjeros valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankų procedūros, pradėtos iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., bus baigiamos vykdyti iki aprašo  pakeitimų įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Primename, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pasikeitė pakaitinių valstybės tarnautojų atranka – ji tapo decentralizuota. Pagal naująją tvarką vienintelė Valstybės tarnybos departamento funkcija pakaitinių tarnautojų atrankoje bus pareigybių aprašymų tikrinimas. Aprašo 4 ir 5 p. nustatyta, kad nuo šiol įstaigos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pateikia Valstybės tarnybos departamentui pareigybių, į kurias bus skelbiama atranka, aprašymus. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs pareigybės aprašymą, per 5  darbo dienas patikrina pareigybės aprašymo atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimams ir, esant netikslumų, apie tai informuoja įstaigą. Jeigu pareigybės aprašymas yra tinkamas, įstaiga atranką Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje paskelbia per 3 darbo dienas.